POLITIKA PRIVATNOSTI

 

§ 1 SVRHA I OPĆI PODATCI

Ova Pravila o privatnosti uređuju prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka koje BiteMe prikuplja od vas kada koristite internetsku stranicu https://biteme-nutrition.com/ (u daljnjem tekstu „internetska stranica“). Korisnik je bilo koja pravna ili fizička osoba koja koristi ili posjećuje internetsku stranicu (u daljnjem tekstu „korisnik“). Izvršitelj obrade osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka Europskog parlamenta i primjenjivog hrvatskog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka je BiteMe Nutrition d.o.o., Avenija Dubrovnik 15/12, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu „pružatelj usluge“, „izvršitelj obrade podataka“ ili „Tvrtka“).

Uz ovu Politiku privatnosti, molimo vas da se upoznate i s Uvjetima i odredbama kojima se uređuje poslovni odnos između korisnika i pružatelja usluga, kao i s Pravilima o kolačićima koja objašnjavaju koje kolačiće prikupljamo i u koje svrhe.

§ 2 OSOBNI PODATCI

Osobni podatci su bilo koji podatci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, posebice uz pomoć identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog pojedinca.

Izvršitelj obrade podataka, u skladu sa svrhama definiranim ovim Pravilima o privatnosti, prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • ime i prezime
 • adresu elektroničke pošte
 • broj telefona
 • podatke o korisnikovoj upotrebi internetske stranice pružatelja usluga (IP adresa, datum i vrijeme posjeta, posjećene stranice ili URL-ovi, vrijeme provedeno na pojedinim stranicama, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme provedeno na internetskoj stranici itd.)
 • podatke o svakoj kupovini korisnika te pripadajućim izdanim računima (datum i mjesto kupovine, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, ukupni iznos kupovine, način plaćanja, adresa isporuke, broj i datum računa itd.) te podatke o rješavanju reklamacije proizvoda
 • informacije o operativnom sustavu korisnika, uključujući postavke jezika
 • vrsta uređaja korisnika, razlučivost zaslona i inačica preglednika
 • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno daje izvršitelju obrade podataka kada su potrebni za određene usluge.

Također, određene podatke prikupljamo putem kolačića. Kolačići su mali dijelovi podataka koji se privremeno pohranjuju na vašem tvrdom disku i omogućuju našoj internetskoj stranici da prepozna vaše računalo prilikom sljedećeg posjeta istoj. Kolačići nam pomažu poboljšati internetsku stranicu i vaše iskustvo s istom. Više o kolačićima možete pročitati u našim Pravilima o kolačićima.

§ 3 SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Izvršitelj obrade podataka prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole pojedinca (narudžba proizvoda), kada postoji pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili ako izvršitelj obrade podataka ima opravdani interes za takvu obradu osobnih podataka. Sve osobne podatke koje nam dostavite ćemo obrađivati s povjerenjem i koristit ćemo ih samo u svrhu u koju su dostavljeni i prikupljeni.

Podnošenjem zahtjeva ili slanjem upita na našoj internetskoj stranici pristajete na naš odgovor na vašu adresu elektroničke pošte i na pružanje informacija o našim proizvodima. Uvijek se možete odjaviti s našeg popisa adresa elektroničke pošte slanjem poruke na adresu elektroničke pošte privacy@biteme-nutrition.com.

U slučaju potrebe daljnje obrade vaših osobnih podataka u bilo koje druge svrhe, prije iste ćemo vas kontaktirati i zatražiti vašu pisanu privolu.

§ 3.1 Obrada podataka na temelju zakona i ugovornih odnosa

Kada su osobni podatci pravna obveza, ugovorna obveza ili obveza koja je potrebna za sklapanje i izvršavanje ugovora s pružateljem usluga, neophodno je navesti osobne podatke. Ako ne navedete osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s pružateljem usluga, niti pružatelj usluge može obavljati usluge ili isporučivati proizvode prema ugovoru jer time pružatelj usluge nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

§ 3.2 Obrada podataka temeljem legitimnog interesa

Pružatelj usluge može pristupiti podatcima temeljem legitimnog interesa, pod uvjetom da isti ne nadilazi interese te temeljna prava i slobode korisnika. Kada primjenjuje legitimni interes, pružatelj usluge uvijek postupa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU GDPR).

§ 3.3 Obrada podataka temeljem privole korisnika

Pružatelj usluge nakon privole korisnika prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:

 • za slanje komercijalnih ponuda i drugog sadržaja putem elektroničke pošte uz vašu privolu
 • za slanje biltena (newsletter) ako ste se pretplatili na isti
 • u bilo koje druge svrhe na koje izričito pristajete tijekom suradnje s pružateljem usluga.

§ 4 UGOVORNA OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Pružatelj usluge neće prosljeđivati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Kao pojedinac obaviješteni ste i suglasni ste da pružatelj usluge može povjeriti neke zadatke u vezi vaših podataka ugovorenim izvršiteljima obrade podataka. Oni mogu obrađivati povjerene osobne podatke isključivo u ime pružatelja usluge, u granicama ovlasti pružatelja usluge, kako je navedeno u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu, te u skladu sa svrhom definiranom ovom Politikom privatnosti. Ugovorni izvršitelji obrade podataka mogu obrađivati ​​osobne podatke isključivo u okviru svoga djelovanja i ne smiju ih koristiti za ostvarivanje vlastitih interesa. 

Izvršitelj obrade podataka smije dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama samo ako je nužno osigurati usklađenost poslovanja izvršitelja obrade podataka sa zakonima i drugim pravno obvezujućim aktima ili ako to zahtijeva nadležno državno tijelo.

§ 5 POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Pružatelj usluge će pohraniti vaše osobne podatke samo za vrijeme potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su osobni podatci prikupljeni i dalje obrađeni (npr. za ispunjenje vaše narudžbe, provjeru vaše uplate i ispunjavanje drugih obveza pružatelja usluga i/ili vas i sl.).

Osobne podatke koji se obrađuju temeljem pravne osnove pružatelj usluge pohranjuje u vremenskom razdoblju definiranom zakonom.

Osobne podatke koji se obrađuju temeljem ugovora s pojedincem pružatelj usluge pohranjuje za vrijeme trajanja ugovora i 5 godina po njegovom isteku. U slučaju spora oko ugovora između korisnika i pružatelja usluga, pružatelj osobne podatke pohranjuje 5 godina nakon pravomoćne presude, arbitrarne presude ili nagodbe, te 5 godina nakon dana sporazumne nagodbe u slučajevima bez sudskoga spora.

Pružatelj usluge podatke koji se obrađuju na temelju osobne privole ili legitimnog interesa pohranjuje trajno do opoziva takve privole ili prigovora od strane korisnika. Pružatelj usluge prikupljene podatke briše prije prigovora samo u slučajevima kada je svrha pohrane podataka već ispunjena ili kada je to definirano zakonom.

Po završetku razdoblja pohrane osobnih podataka, izvršitelj obrade podataka učinkovito i trajno briše ili anonimizira osobne podatke kako se isti ne bi mogli povezati s pojedincem.

§ 6 INTERNETSKE STRANICE TREĆIH STRANA

Naša internetska stranica može sadržavati poveznice na internetske stranice trećih strana. Ove internetske stranice imaju vlastitu politiku privatnosti za koju pružatelj usluge ne preuzima odgovornost.

§ 7 PRAVA POJEDINCA U OBRADI PODATAKA

Sve upite u vezi naše Politike privatnosti ili obrade osobnih podataka možete uputiti na adresu elektroničke pošte privacy@biteme-nutrition.com. Temeljem vašeg zahtjeva odgovorit ćemo vam u pisanom obliku i u skladu s važećim zakonodavstvom.

Kao pojedinac imate sljedeća prava u vezi s obradom podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (EU GDPR) (u daljnjem tekstu „GDPR“):

Pravo na povlačenje privole

Ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu osobnih podataka (u jednu ili više svrha), imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade utemeljenu privolom prije njenoga povlačenja.

Privola se može povući pisanom izjavom koju je potrebno poslati na jedan od kontakata na internetskoj stranici pružatelja usluga (https://biteme-nutrition.com/). Povlačenje privole za obradu osobnih podataka neće rezultirati negativnim posljedicama niti sankcijama za pojedinca. Međutim, moguće je da izvršitelj obrade podataka neće moći ponuditi jednu ili više svojih usluga nakon povlačenja privole u slučajevima gdje se te usluge ne mogu obavljati bez uporabe osobnih podataka.

Pravo na pristup osobnim podatcima

Kao pojedinac imate pravo dobiti potvrdu od pružatelja usluga (izvršitelja obrade osobnih podataka) o tome obrađuju li se vaši osobni podatci te, ako je to slučaj, o pristupu osobnim podatcima, kao i o sljedećim podatcima: o svrsi obrade, kategoriji traženih osobnih podataka, korisnicima istih, razdoblju tijekom kojeg će se osobni podatci pohranjivati i kriterijima za određivanje tog razdoblja, pravu na zahtjev za ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem ili prigovorom na obradu osobnih podataka, pravu podnošenja žalbe nadzornom tijelu, izvoru podataka koje niste osobno prikupili te postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje i značajne informacije o primijenjenoj tehnici, kao i o značenju i predviđenim posljedicama takve obrade za vas, u skladu s Člankom 15 GDPR-a.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Kao pojedinac imate pravo od pružatelja usluga bez nepotrebnog odgađanja dobiti podatak o ispravku netočnih osobnih podataka koji se tiču vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

Imate pravo od pružatelja usluga zatražiti brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja u sljedećim slučajevima:

(i) kada osobni podatci više nisu potrebni za svrhu u koju se prikupljaju ili obrađuju 

(ii) nakon što ste povukli privolu čime više nema pravne osnove za daljnju obradu

(iii) nakon što ste se usprotivili obradi vaših osobnih podataka čime više nema legitimnih osnova za obradu

(iv) nakon što su vaši osobni podatci nezakonito obrađeni

(v) kada se osobni podatci moraju izbrisati radi poštivanja zakonskoga okvira Europske Unije ili države članice kojemu je pružatelj usluge podložan

(vi) kada su osobni podatci prikupljeni u vezi s ponudom informacijskog društva.

Kao pojedinac u određenim okolnostima definiranima u čl. 17 st. 3. GDPR-a nemate pravo na brisanje podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Kao pojedinac imate pravo na ograničenu obradu od strane pružatelja usluge u sljedećim slučajevima:

(i) kada osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje pružatelju usluga omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka

(ii) kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe

(iii) kada pružatelj usluge više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su isti potrebni za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva

(iv) kada ste se usprotivili obradi dok se ne provjeri nadilaze li legitimni razlozi pružatelja usluga vaše.

Pravo na prijenos podataka

Imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste pružili pružatelju usluge, u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo na prijenos tih podataka drugom izvršitelju obrade podataka bez ometanja od strane pružatelja usluge kojem su isti dani u slučajevima:

(i) kada se obrada temelji na privoli ili ugovoru

(ii) kada se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

U ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka imate pravo na prijenos osobnih podataka izravno s jednog izvršitelja obrade podataka (pružatelja usluge) na drugog kada je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor na obradu podataka

Kao pojedinac, imate pravo prigovora u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na vaše određene okolnosti, na obradu vaših osobnih podataka koja je neophodna radi javnog interesa ili u provedbi službenih ovlasti dodijeljenih pružatelju usluge (čl. 6. st. 1., točka (e) GDPR-a); na obradu koja je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje provodi pružatelj usluge ili treća strana (čl. 6. st. 1., točka (f) GDPR-a), uključujući profiliranje na temelju podataka; pružatelj usluge više neće obrađivati ​​vaše osobne podatke ako ne pokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu koja nadilazi vaše interese, prava i slobode ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako se osobni podatci obrađuju u izravne marketinške svrhe, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi u izravne marketinške svrhe, osobni podatci više se neće obrađivati ​​u te svrhe. Ako se podatci obrađuju u znanstvene ili povijesno-istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, imate pravo, iz razloga koji se odnose na vaše određene okolnosti, prigovora na obradu vaših podataka, osim ako je to potrebno radi javnog interesa.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu

Bez prejudiciranja bilo kojeg drugog upravnog ili sudskog pravnog lijeka, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebice u državi članici vašega prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši propise o zaštiti podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo upravno ili nesudsko pravno sredstvo, imate pravo na djelotvorni pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke nadzornog tijela koje se na njega odnosi, kao i kada nadležno nadzorno tijelo ne rješava prigovor ili vas ne obavještava o napretku ili ishodu podnesene žalbe u roku od tri mjeseca. Postupak protiv nadzornog tijela pokreće se pred sudovima države članice u kojoj je nadzorno tijelo osnovano.

Pojedinac može uputiti sve svoje zahtjeve u vezi s osobnim podatcima u pisanom obliku pružatelju usluge putem jednog od kontakata na internetskoj stranici https://biteme-nutrition.com/.

Kako bi osigurao pouzdanu identifikaciju u slučaju kada korisnik ostvaruje svoja prava u vezi s osobnim podatcima, pružatelj usluge može zatražiti dodatne podatke od korisnika i neće odbiti postupiti na zahtjev pojedinca, osim ako pružatelj usluge dokaže da nije u mogućnosti identificirati korisnika.

Pružatelj usluge mora, na zahtjev korisnika koji želi ostvariti svoja prava u vezi s obradom podataka, pružiti informacije bez nepotrebnog odgađanja u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

§ 8 PRIJENOS PODATAKA U INOZEMSTVO

U okviru naših aktivnosti razmjene podataka, vaši osobni podatci mogu se prenijeti u druge države (uključujući države izvan EGP-a) koje mogu imati različite standarde zaštite podataka od vaše matične države. Napominjemo da podatci obrađeni u stranoj državi mogu podlijegati stranim zakonima i biti dostupni stranim vladama, sudovima, organima za provedbu zakona i regulatornim agencijama. Međutim, nastojat ćemo poduzeti razumne mjere za održavanje odgovarajuće razine zaštite podataka prilikom dijeljenja vaših osobnih podataka s takvim državama.

U slučaju prijenosa izvan EGP-a, isti je zaštićen Štitom privatnosti ili klauzulama EU modela. Dodatne informacije o gore spomenutim zaštitnim mjerama možete dobiti ako nas kontaktirate na privacy@biteme-nutrition.com.

§ 9 KONTAKT

Molimo vas da pošaljete sve upite, nedoumice ili komentare u vezi s ovim Pravilima o privatnosti ili zahtjeve koji se tiču vaših osobnih podataka na adresu privacy@biteme-nutrition.com.

Podatci koje nam date prilikom kontaktiranja koristit će se tijekom obrade vašeg zahtjeva i izbrisat će se kad vaš zahtjev bude dovršen. Također, ograničit ćemo obradu vaših podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima za zadržavanje.

§ 10 IZMJENE I DOPUNE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo na povremene izmjene ove Politike privatnosti prema potrebi u skladu sa stvarnim stanjem i zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. Molimo vas da redovito posjećujete našu internetsku stranicu i provjeravate našu trenutnu politiku privatnosti prije nego što nam date bilo kakve osobne podatke kako biste bili svjesni bilo kakvih izmjena. Također, unaprijed ćemo vas obavijestiti o svim promjenama koje značajno utječu na obradu vaših osobnih podataka (npr. na našoj internetskoj stranici ili elektroničkom poštom).

Tvrtka BiteMe Nutrition d.o.o.

Posljednje ažuriranje: svibanj 2020.